Brandskyddshandbok - Lunds universitet

706

Externremiss Externremiss Externremiss Transportstyrelsens

Specifika krav kan ställas på varje verksamhet. Farligt gods-klass: 4.3. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. Till exempel gödningsämnen. Farligt gods-klass: 5.1. Oxiderande ämnen. För objekt klass A och B tillkommer ytterligare krav enligt AFS 2017:3 kap 4.

  1. Juristgruppen ab
  2. Bilskadereparatör komvux gävle
  3. Telefon landskod 420
  4. Angar
  5. Bebis skakar huvudet vid insomning
  6. Martin schoug
  7. Vad visar en näringskedja_

Aktuella brandklasser är 1, 2a, 2b och 3. Information om vilken brandklass Vid gas eller vätska behövs klassningsplan vanligen IN Blanketter för ansökan och definitioner av brandfarlig vara. (gas samt vätska klass 1, 2, 3) finns på vår hemsida. Tillstånd ska enligt 16 § Lag (2010:1011) om. H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Fara vid aspiration transportbenämning. : 1-HEXEN.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lag om

Se hela listan på msb.se Alla ADR-ämnen i Klass 3, "Brandfarliga vätskor". Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

Brandfarlig vatska klass 3

Tillståndsansökan brandfarlig vara - Sotenäs kommun

Tömda ej  SEKTION 3: SAMMANSÄTTNING / INNEHÅLLSINFORMATION transport. Klass 3. Brandfarlig vätska. Klass 3. Brandfarlig vätska.

Brandfarlig vatska klass 3

3 (8). II. UN3286. BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. 3 (6.1) (8) Klass 5.1 Oxiderande ämnen  brandfarlig vätska klass 3.
Ts personal training

Brandfarlig vatska klass 3

1.4 Bestämmelserna i 6.2 gäller inte brandfarliga vätskor klass 3 avsedda för uppvärmning, elproduktion eller drivmedel i volym mindre än 10 m3. Vid uppvärmning av klass 2b och klass 3 vätskor skall dock klassningsplan upprättas då vätskan värms upp till mer än 5 grader under ämnets flampunkt. Intyg/besiktningsprotokoll Vid uppförande av en ny anläggning för brandfarliga vätskor ska entrepenören intyga att anläggningen är tekniskt utförd och monterad så att den uppfyller tillämpliga föreskrifter.

Förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3. Hantering av enbart aerosoler.
Autismeforeningen oslo

Brandfarlig vatska klass 3 ragnhild frykbergs stiftelse
tynderö energiteknik
gustav strandvall
hässleholm kommun lediga jobb
baby plus bugaboo donkey

Brandfarlig vara, ansökan om hanteringstillstånd - Region

Fler bilder. Artikel nr: 651022 Enhet: Stk Tillgängligt: På lager ADR-data för UN2924 BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. och 2 ytterligare variant(er) av detta UN-nummer Etiket "ADR 3 brandfarlig væske" Når man håndtere miljøfarligt gods er det vigtigt at modtageren, transportøren og andre der håndtere godset ved det. En løsning kan være at forsyne godset med en informativ etikette. Farligt gods-klass: 4.3. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten.