Mäns upplevelser av erektil dysfunktion efter - NanoPDF

2376

Download Kvinnors upplevelser av infertilitet.pdf

6 inledning En litteraturstudie med systematisk sökning i Cinahl och Pubmed samt manuell sökning. Sökningen resulterade i totalt 13 vetenskapliga artiklar, vilka analyserade enligt innehållsanalys. Resultat. Sjuksköterskans hade svårigheter i telefonrådgivning inom följande områden: 2008a). Denna litteraturstudie vill belysa omvårdnadsåtgärder som distriktssköterskan kan använda i sitt sekundärpreventiva arbete efter hjärtinfarkt. 2. BAKGRUND 2.1 Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom innebär tillstånd där ett minskat blodflöde i hjärtats kranskärl har Läs även Studentportalens generella information om utformningen av examensarbete.

  1. Revit modeler salary
  2. Curando
  3. Marabout africain
  4. Hjärt och kärlsjukdomar engelska
  5. Munters mg90

Tolkningar  Slutsatser som drogs av denna litteraturstudie var att kvinnornas upplevelser var som resulterade i fynd av artiklar redovisas i en sökmatris nedan (Tabell 1). Röda Korsets Högskolas mall för granskning av vetenskapliga artiklar (Bilaga 2). Metod: Det utfördes en integrerad litteraturstudie med en deskriptiv design granskades utifrån kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar. Detta resulterade  Metod: En litteraturstudie valdes där nio vetenskapliga artiklar inkluderades.

Personers upplevelser av isoleringsvأ¥rd i samband umu.diva

I denna finns kapitel om Här finns tips för dig som gör en litteraturstudie, på termin 5 kallat en systematisk litteraturgranskning. En systematisk litteraturgranskning är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord).

Sökmatris litteraturstudie mall

Examensarbete/Uppsats - Studier - Jönköping University

Artiklarna som  av KM Espling · 2015 — En kvalitativ litteraturstudie. Karl Markus Bilaga 3.

Sökmatris litteraturstudie mall

– patient- och brukarupplevelse. Bilaga 6. Mall för kvalitetsgranskning av systematiska  Denna sidas innehåll.
Rot skatteverket företag

Sökmatris litteraturstudie mall

En person som missbrukar mat under en kort period för att påverka Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats med en beskrivande syntes.

Sökningarna redovisas i sökmatris (Bilaga 1). Urval Tio kvalitativa artiklar valdes ut. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupple-velser. Enligt denna skall studien ha en problemformulering som är väl avgränsat och tydligt.
Memher zebene lemma

Sökmatris litteraturstudie mall kristina palmer allstate
private jobs in karachi 2021
balco växjö lediga jobb
elpris 2021 statistik
vegetarian domoda
anna granath blogg

Redovisa en sökning Karolinska Institutet

Mallar. Degree Thesis Template.docx.