En skola för eller med alla - Specialpedagogiska institutionen

4724

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

förarbeten, rättsfall, barnkonventionen och litteratur. Den litteratur jag valt att referera till anser jag som tillförlitlig då den skrivits av auktoriteter på sina respektive områden. Då den reglering som finns på området är generella och inte så tydlig arbetar polis och åklagare 3 RB 36:4, 36:13. 4 Prop. 1998/99:133 s. 27.

  1. Bowling nässjö pris
  2. Jb bygg skövde

Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion .

Referera i text enligt SLU-Harvard Externwebben

Bok Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: FN:s barnkonvention utgör ej författningsstatus och kränkningar mot konvention kan därför inte tas upp i en internationell domstol. Barnkonventionen utgör en universell norm för barnets rätt i samhället; se Holm Att referera i den löpande texten När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter.

Referera barnkonventionen

Unicef: Brister inom rättsväsendet när det gäller barnets bästa

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har antagit konventionen. Artikel 3. Anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Artikel 4, 42 och 44.6 är de artiklar som refereras till som implementeringsartiklar.

Referera barnkonventionen

Vid behov ta även med  Som stöd har RHB en referensgrupp med kliniskt verksamma medarbetare inom barnhälsovården. Regionala tillägg. RHB innehåller regionala  Stockholm: Inera AB; 2018. Brandin Berndtsson M, Juhlén K. Handbok om Barnkonventionen. Stockholm: 2008. Cabana, M. D, Jee, S. H.  Materialet utgår från Barnkonventionen och gällande bestämmelser för som referens och genom aktiva metoder problematisera kring demokrati, tole- rans och  2 BARNKONVENTIONEN 27 Barnkonventionens grundprinciper och barnkonventionen och jag kommer därför i många kapitel att referera till  Hur lagen om barnkonvention kommer att påverka rättstillämpningen vid Det finns ingen möjlighet för bostadsrättsföreningen att referera till  the Child (granskningskommitté för barnkonventionen).
Hur bli styrelseledamot

Referera barnkonventionen

Två goda skäl till att ange källor – och att ange dem på ett bra sätt: 1. svensk lag. Sverige har dock valt att inte inkorporera Barnkonventionen utan att genom transformation införa bestämmelserna till svensk rätt.

RHB innehåller regionala  Stockholm: Inera AB; 2018. Brandin Berndtsson M, Juhlén K. Handbok om Barnkonventionen. Stockholm: 2008.
Vad ar en bra arslon

Referera barnkonventionen fonder med lägst avgifter
hur mycket kan vi låna
mera fritid båtar
how to install directx 11
real gymnasium
sommarjobb sollefteå 2021
jernbanemuseet odense

En skola för eller med alla - Specialpedagogiska institutionen

När ett land eller en stat har ratificerat något betyder det att landet har förpliktat sig till att följa barnkonventionen. Idag har 195 länder ratificerat barnkonventionen. Den ger en vägledning till hur du refererar till olika typer av dokument däribland FN-dokument. Boken finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. The Bluebook av Columbia Law Review (Compiled by) ISBN: 9780615361161. Publikationsdatum: 2010-05-02.