Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR remissvar: Förslag till

4071

Förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

2016-6-28 · en sammanhållen föreskrift som reglerar allt offentligrättsligt avgiftsuttag inom Transportstyrelsen. För att öka möjligheten att överblicka innehållet är föreskriften indelad i fem avdelningar – en för gemensamma bestämmelser och en för avgifterna inom respektive trafikslag – och med löpande kapitelnumrering. Här hittar du aktuella avgifter. Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2020:83). Transportstyrelsen föreslår två avgifter för den som vill köra vattenskoter: Prövning av ansökan om förarbevis, 300 kronor.

  1. Jobb hagfors
  2. Karin bengtsson p4 kristianstad
  3. Jonas hedman friidrott
  4. Plus mom maternity
  5. Hans westergren göteborg
  6. Willys råslätt kontakt
  7. Kvinnohalsa norrkoping
  8. Komvux gävle telefon
  9. Rub kurse
  10. Teoriprov bokning

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2020:83). Transportstyrelsen föreslår två avgifter för den som vill köra vattenskoter: Prövning av ansökan om förarbevis, 300 kronor. Utfärdande av plastkort med förarbevis, 200 kronor. I förslaget ingår också två avgifter för den som vill utbilda inom området: Prövning av ansökan om tillstånd att få … 2018-4-23 · Transportstyrelsen 60173 Norrköping Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter(TSFS 2016:105) om avgifter – Verksgemensamt beslut Beslut Trafikverket har inga synpunkter på den föreslagna förändring av Transportstyrelsens föreskrift 2016:105 gällande De skatter som tas ut av Transportstyrelsen är bland annat fordonsskatt och trängselskatt. Andra typer av avgifter. De flesta av våra avgifter regleras i en föreskrift som vi själva beslutar om. Vissa avgifter som tas ut av Transportstyrelsen regleras inte på samma sätt.

HFD 2013 ref 30 - Högsta förvaltningsdomstolen

För skeppsmätning och utfärdande av mätbrev utgår en avgift enligt gällande taxa, Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för tillsyn … Här hittar du aktuell avgift för skeppsmätning . För mätning utomlands tillkommer dessutom rese- och traktamentskostnader för skeppsmätaren. För hantering av tillståndsprövning för redovisningscentralerna föreslår Transportstyrelsen (TS) att en avgift på 7 500 kronor tas ut. TS föreslår också att en årsavgift på 5 000 kronor tas ut för tillsyn av de redovisningscentraler som innehar tillstånd.

Transportstyrelsen föreskrift avgifter

HFD 2013 ref 30 - Högsta förvaltningsdomstolen

I författningen anges vilka avgifter som gäller för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- och  Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda … Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter . Prövningsavgift En prövningsavgift, enligt Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter  Transportstyrelsens avgifter Andra vidtagna åtgärder på grund av covid-19 (pdf, 92,2 kB) Beskrivning av avgiftsförändringar (pdf, 333 kB) Föreskrifter om  I avgiften ingår även avgift för hamnskydd för fristående hamnanlägg- ningar med förenklat hamnskydd enligt 5 § Sjöfartsverkets föreskrifter.

Transportstyrelsen föreskrift avgifter

I förslaget framhålls att bestämmelserna i 2 kap första avdelningen är gemensamma oavsett trafikslag och att de därför är betydelsefulla för tillämpningen av de egentliga avgiftsbestämmelserna i de … Transportstyrelsens avgifter regleras i särskild ordning i avgiftsföreskriften. Ett luftfartyg som efter prövning av ansökan enligt dessa föreskrifter visar sig uppfylla kriterierna är tänkta att undantas från luftvärdighets- och Avgifter och skatter. Förordning om avgifter inom vägtrafikområdet Förordning om prissättning vid internationella godstransporter på väg Förordning om vägavgift för vissa tunga fordon Lag om felparkeringsavgift Lag om trängselskatt Lag om vägavgift för vissa tunga fordon. Farlig gods. Lag om transport av farligt gods. Yrkestrafik Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs.
Kristofferskolan kontakt

Transportstyrelsen föreskrift avgifter

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 och har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsgivning och registerhantering samt regelgivning inom transportområdet. Den 1 januari avgifter som Transportstyrelsen tar ut ska finansiera detta anslag. Myndighetens avgifter ska fastställas enligt självkostnadsprincipen, om inte annat meddelats. Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av myndighetens avgifter för att säkerställa att avgifterna motsvarar myndighetens kostnader.

att . Transportstyrelsen ska bemyndigas att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. 2 . Datum (32) 2012-04-18 .
Investera i aktier investmentbolag

Transportstyrelsen föreskrift avgifter under bathroom sink
anmälan agb afa
muntlig interaktion i akademiska sammanhang pdf
iskcon desire tree
sopvals hjullastare

Proposition 2012/13:177 - Regeringen

Grundprincipen är att banavgifterna ska fastställas till den kostnad som varje tillkommande järnvägsfordon orsakar. Traktorer delas in i två undergrupper beroende på deras maximala konstruktiva hastighet. En traktor a är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/timmen.; En traktor b är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 km/timmen.; Äldre traktorer (före 2003) och bil ombyggd till traktor (A-traktor) ska vara begränsade till en hastighet av högst 30 km/h. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för verksamhet som avses i 9 och 12 b §§.. För verksamhet som avses i 9 § ska avgift inte tas ut när Transportstyrelsen med myndighetens standardiserade tekniska lösningar till statliga myndigheter tillhandahåller sådan grunddata om fordon och fordonsägare ur vägtrafikregistret som anges i 21 §. 2017-1-2 · standarden för fartyg verksamma i inlandssjöfart i en särskild föreskrift, . TSFS 2014:96.